2024-07-16
2024-07-16
06:12
06:12
نورامیس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaien یک اطراف چشم تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی لب تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep Lidocaien یک گونه،چانه تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Volume یک خطوط خیلی عمیق تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Light یک آبرسانی و جوانسازی تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

رووفیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Plus یک حجم دهی لب قیمت اصلی تومان۲,۷۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ است.
Ultra یک فرم دهی چانه قیمت اصلی تومان۲,۷۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ است.
Fine یک زیرچشم قیمت اصلی تومان۲,۷۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ است.

پرفکتا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Fine Line یک زیرچشم قیمت اصلی تومان۳,۵۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ است.
Deep یک لب خط خنده بینی قیمت اصلی تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ است.
Subskin سه زاویه سازی قیمت اصلی تومان۸,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۷,۱۰۰,۰۰۰ است.

مزوژل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Profhilo دو آبرسانی عمیق قیمت اصلی تومان۷,۹۹۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ است.
Hair Filer یک درمان ریزش مو قیمت اصلی تومان۲,۸۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ است.
jalupro classic شش جوانساز قیمت اصلی تومان۵,۸۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵,۳۰۰,۰۰۰ است.
jalupro HMW دو جوانساز قیمت اصلی تومان۵,۲۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ است.

نوویا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک خط خنده تومان۴,۳۵۰,۰۰۰
Intense Lips یک لب خط خنده تومان۴,۶۵۰,۰۰۰
Stimulate یک فرم دهی تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Intense Rheology یک زیرچشم تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Natural B دو جوانسازی قیمت اصلی تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ است.
Blance B دو روشن کننده و ضدلک قیمت اصلی تومان۳,۵۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ است.
Inner B دو ضد سلولیت و لاغری تومان۲,۸۰۰,۰۰۰

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Revofil Ultra ده گونه، چانه تومان۵,۷۰۰,۰۰۰
Dermofill ده زاویه سازی تومان۲,۵۵۰,۰۰۰
hyomax چهار صورت تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
hyomax ده ناحیه پیشانی ولبها تومان۱,۹۵۰,۰۰۰
Deneb H ده زاویه سازی قیمت اصلی تومان۳,۶۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ است.
Deneb S ده حجم دهنده لب قیمت اصلی تومان۳,۶۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ است.
Zishel Rose Glam ده کل صورت قیمت اصلی تومان۹,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۵,۹۰۰,۰۰۰ است.
Top Q ده کل صورت تومان۱,۸۰۰,۰۰۰
Gana HA Body پنجاه مناسب بدن تومان۸,۵۰۰,۰۰۰
Master ده کل صورت تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Replengen 20 ده زاویه سازی قیمت اصلی تومان۷,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶,۸۰۰,۰۰۰ است.
Replengen 40 ده زاویه سازی قیمت اصلی تومان۷,۵۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶,۸۰۰,۰۰۰ است.
Audery M ده مناسب برای صورت قیمت اصلی تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ است.
Audery H ده مناسب برای صورت

آنزیم
نام محصول حجم کاربرد قیمت
korea Hyalase هزار کوچک کردن بینی تومان۲۹۰,۰۰۰
Hyalase en هزار کوچک کردن بینی قیمت اصلی تومان۱,۳۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ است.

ای پی تی کیو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S100 یک پیشانی و زیرچشم تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S300 یک لب و بینی تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S500 یک خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S500 نه خط خنده، زاویه سازی قیمت اصلی تومان۷,۸۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۶,۲۰۰,۰۰۰ است.
Hydro Plus نه جوانساز تومان۷,۶۰۰,۰۰۰
Eve X ده رفع خط تومان۵,۶۵۰,۰۰۰
PN نه آبرسان تماس بگیرید
Hair RX صد موی سر
Thinsteal ده رفع غبغب تماس بگیرید

آلیاکسین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
SR دو دور چشم قیمت اصلی تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹,۸۰۰,۰۰۰ است.
GP دو لب و خط خنده قیمت اصلی تومان۱۱,۱۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ است.
EV دو جوانسازی قیمت اصلی تومان۱۱,۹۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹,۵۰۰,۰۰۰ است.

الانسه
نام محصول حجم کاربرد قیمت
L دو صورت تماس بگیرید
M دو صورت قیمت اصلی تومان۱۲,۵۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ است.

درما استایل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Regular یک دور چشم قیمت اصلی تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ است.
Smile Lidocaine یک لب قیمت اصلی تومان۳,۲۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ است.
Fort یک زاویه سازی قیمت اصلی تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ است.
Fort Lidocaine یک زاویه سازی تومان۳,۲۰۰,۰۰۰

آیدیا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Super Regenyal سه افزایش حجم
Lips یک لب و خط خنده

استایلج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S lido دو دور چشم تومان۷,۳۰۰,۰۰۰
S دو دور چشم قیمت اصلی تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۸,۵۰۰,۰۰۰ است.
M lido دو لب تومان۸,۹۰۰,۰۰۰
M دو لب تومان۱۰,۹۰۰,۰۰۰
L lido دو لب تومان۸,۸۰۰,۰۰۰
L دو لب قیمت اصلی تومان۱۰,۷۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱۰,۲۰۰,۰۰۰ است.
XL lido دو لب
XL دو لب تومان۱۰,۹۵۰,۰۰۰

فیوریج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S دو زیرچشم و خطوط سطحی قیمت اصلی تومان۴,۱۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ است.
L دو لب و خط خنده قیمت اصلی تومان۴,۵۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ است.
XL دو چانه و زاویه سازی قیمت اصلی تومان۵,۳۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳,۵۰۰,۰۰۰ است.

لونافیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
vollip دو زیرچشم تماس بگیرید
volify دو خطوط خنده تماس بگیرید
volume دو چانه تماس بگیرید

امبلا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Embella هشت رفع غبغب قیمت اصلی تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳,۹۰۰,۰۰۰ است.

رویتاکر
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HairCare پنج جلوگیری از ریزش مو قیمت اصلی تومان۲,۱۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹۵۰,۰۰۰ است.
Cytocare 532 پنج لیفت قیمت اصلی تومان۲,۱۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۹۵۰,۰۰۰ است.
Cytocare 640 پنج آبرسان تماس بگیرید
Cytocare 715 پنج جوان ساز تماس بگیرید
Cellucare پنج لاغری موضعی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Stretchcare پنج سفت کننده صورت تماس بگیرید

اینواستتیک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
FILL UP ده بازسازی کننده تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
RESTRUCTURER بیست روشن کننده تومان۱,۲۵۰,۰۰۰
FACE NADE دو زاویه ساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HAIR VITAL ده درمان ریزش موی زنان تومان۷۵۰,۰۰۰
XEROSKIN-ID دو ترمیم پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
REDNESS ID دو درمان قرمزی صورت تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
HAIR LOSS CONTROL ده درمان ریزش مو مردان تومان۷۵۰,۰۰۰
DRAINING PPC بیست فرم دهی بدن تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HYALURONIC ACID ده آبرسانی تومان۹۰۰,۰۰۰
MATRIX ده احیا کننده پوست تومان۸۰۰,۰۰۰
TIGF ده خواص زیاد تومان۹۰۰,۰۰۰
HYALURONIDASE پنج جهت تجزیه هیالورونیک اسید تومان۱,۵۰۰,۰۰۰
FIRMING بیست جلوگیری از افتادگی پوست تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
AKN-ID دو درمان ضایعات پوستی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
INTIMATE دو افزایش تراکم تومان۷۰۰,۰۰۰

زیشل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Rose Mild یک صورت تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Forte یک کانتورینگ و جای جوش تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Touch یک رفع چین و چروک تومان۱,۹۰۰,۰۰۰

پروایج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
ProAge دو آبرسانی قیمت اصلی تومان۴,۲۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ است.

نورامیس بدون لیبل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaine یک رفع چروک قیمت اصلی تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱,۱۵۰,۰۰۰ است.
Deep یک حجم دهی قیمت اصلی تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱,۱۵۰,۰۰۰ است.
Deep Lidocaine یک زاویه ساز تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
Volume یک زاویه ساز قیمت اصلی تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۱,۱۵۰,۰۰۰ است.

پرلوکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
perlox دو جوانساز قیمت اصلی تومان۳,۴۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۲,۳۰۰,۰۰۰ است.

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.

مهرآساسلامت

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی

مهر آسا سلامت