2024-04-19
2024-04-19
01:37
01:37
تخفیفات استثنایی

نورامیس
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Lidocaien یک تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Deep یک تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Deep Lidocaien یک تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Volume یک تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000
Light یک تومان۲,۶۰۰,۰۰۰ 980.000

رووفیل
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Plus یک تومان۲,۱۵۰,۰۰۰ 1.980.000
Ultra یک تومان۲,۱۵۰,۰۰۰ 1.980.000
Fine یک تومان۲,۱۰۰,۰۰۰ 1.980.000

مزوژل
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
Profhilo دو تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ 5.880.000
Hair Filler یک تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ 2.080.000
jalupro classic شش تومان۴,۷۰۰,۰۰۰ 4.580.000
jalupro HMW دو تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ 4.280.000

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد پیشنهاد ویژه
Natural B دو تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ 2.680.000
Blance B دو تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ 2.480.000
Inner B دو تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ 1.880.000

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Deneb H ده تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ 2.980.000
Deneb S ده تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ 2.980.000
Zishel Rose Glam ده تومان۵,۵۰۰,۰۰۰ 5.280.000
Replengen 20 ده تومان۶,۴۰۰,۰۰۰ 6.480.000
Replengen 40 ده تومان۶,۴۰۰,۰۰۰ 6.280.000
Audery M ده تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ 1.580.000
Audery H ده تماس بگیرید 1.580.000

ای پی تی کیو
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
S500 نه تومان۵,۶۰۰,۰۰۰ 5.680.000
Eve X ده تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ 4.380.000

آلیاکسین
نام محصول حجم قیمت فروش پیشنهاد ویژه
SR دو تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ 7.480.000
GP دو تومان۸,۴۰۰,۰۰۰ 7.580.000
EV دو تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ 7.180.000

الانسه
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
M دو تومان۸,۹۰۰,۰۰۰ 8.580.000

درما استایل
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Regular یک تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ 2.880.000
Smile Lidocaine یک تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ 2.580.000
Fort یک تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ 2.280.000
Fort Lidocaine یک تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ 2.280.000

رویتاکر
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
HairCare پنج تومان۸۰۰,۰۰۰ 780.000
Cytocare 532 پنج تومان۸۰۰,۰۰۰ 780.000

فیوژن
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
Hair ده تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ 1.480.000
Eye Contour پنج تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ 1.380.000
Radiance ده تومان۱,۳۰۰,۰۰۰ 1.480.000
HAIR MEN پنج تومان۲,۲۰۰,۰۰۰ 2.280.000

پروایج
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
ProAge دو تومان۲,۹۵۰,۰۰۰ 2.280.000

فیورج
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
S دو تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ 2.680.000
L دو تومان۳,۶۰۰,۰۰۰ 2.780.000
XL دو تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ 2.980.000

پرلوکس
نام محصول حجم قیمت پیشنهاد ویژه
perlox دو تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ 2.680.000

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.

مهرآساسلامت

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی

مهر آسا سلامت